fbpx

Testy predyspozycji zawodowych i konsultacja wyników

Co daje mi Raport FRIS®?

Raport Indywidualny pokazuje silne strony Klienta, jego Styl Myślenia i Działania. Pozwala on zrozumie w, w jaki sposób dana osoba podejmuje decyzje i komunikuje się, jak rozwiązuje problemy oraz co może wnieść do zespołu. Wprowadzenie w życie zdobytej dzięki badaniu wiedzy daje możliwość na zmianę siebie w kontekście indywidualnym oraz zawodowym, skuteczniejsze rozwiązywanie konfliktów i polepszenie stosunków z innymi.

Badanie trwa średnio 30 minut i składa się z 76 pytań jednokrotnego wyboru oraz 3 pytań podsumowujących – zadbaj o czas i miejsce, w którym nikt nie będzie Ci przeszkadzał…..

Rozpocznij badanie wraz z indywidualną konsultacją!

Standartowa cena pakietu:

test – 240 zł
Konsultacja – 300 zł

Nasza cena:

zamiast 540 zł 490 zł

Trenerzy

Iwona Kunach

Swietłana Listopadzka

….Zalecane jest wypełnianie bez przerw, więc najlepiej rozpocząć badanie będąc wypoczętym i dysponując odpowiednią ilością czasu.

Badanie FRIS® nie jest oceną ani pomiarem kompetencji, lecz służy do określenia Twojego naturalnego sposobu myślenia. Odpowiedzi na poszczególne pytania będą znane wyłącznie Zespołowi FRIS® i nikomu nie zostaną udostępnione.

W kwestionariuszu nie ma dobrych ani złych odpowiedzi, nie ma dobrych albo złych wyników końcowych – każdy Styl Myślenia posiada swoje silne i słabsze strony.

Odpowiadaj zgodnie z wewnętrznymi przekonaniami, kierując się tym co dla Ciebie jest typowe, naturalne, komfortowe. Unikaj odpowiedzi wbrew Twojej naturze, nawet jeżeli byłyby one zgodne z oczekiwaniami współpracowników, rodziny lub znajomych.

Pakiet FRIS zawiera?

 • link dostępowy do testu – jest on przesyłany przez Trenera drogą mailową.
 • test (rozwiązywany zdalnie przez Internet ),
 • spotkanie 1:1 (on-line) z omówieniem , w tym indywidualna analiza wyników w kontekście zawodowym lub indywidualnym (w zależności od ustaleń)
 • Po zakończonym spotkaniu otrzymasz Raport również w wersji PDF oraz dodatkowe materiały dotyczące typu Klienta we FRIS®.

Poznaj swój styl współpracy z klientem… Naucz się rozpoznawać prawdziwe potrzeby swoich klientów…

Zdobądź zaufanie klienta, wykorzystaj swoje mocne strony i osiągaj lepsze wyniki!

DISC D3 jest prawdopodobnie najbardziej czułym narzędziem diagnozy kompetencji na świecie, ponieważ łączy w sobie 4 analizy:

 • Badanie wypełnia się online, trwa ok. 15 minut.
 • Otrzymujemy raport z badania, w zależności od tego czy jest pełny DISC3 + BAI uwzględnia typy behawioralne, role grupowe, wartości i motywatory, sam DISC uwzględnia typ behawioralny.

DISC (m.in. styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju)

TEAMS (preferowane role w zespole: Kreator, Realizator, Analityk, Koordynator, Strateg)

VALUES (wartości, które stoją za decyzjami: Lojalność, Niezależność, Równość, Uczciwość)

BAI (wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki: Wewnętrzny spokój, Solidarność, Wpływ, Ekonomia, Artyzm, Wiedza)

Co zawiera pakiet?

 • link dostępowy do testu – jest on przesyłany przez Trenera drogą mailową.
 • test (rozwiązywany zdalnie przez Internet – ok 15 min.),
 • indywidualne konsultacje przez certyfikowanego trenera(on-line) z
 • omówieniem w tym indywidualna analiza wyników w kontekście zawodowym lub indywidualnym (w zależności od ustaleń) – czas nieograniczony
 • Po zakończonym spotkaniu otrzymasz Raport również w wersji PDF oraz dodatkowe materiały.

Rozpocznij badanie wraz z indywidualną konsultacją!

Standartowa cena pakietu:

test – 280 zł
2 konsultacje – 300 zł

Nasza cena:

zamiast 580 zł 500 zł

Trenerzy

Katarzyna Łukowska

Co zawiera pakiet Talent Insights®?

 • Kod dostępu do platformy z testem online: DISC i Motywatory, który wypełnisz w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie
 • Pakiet informacji w formie prezentacji (PDF), dzięki którym poznasz podstawowe informacje o stylach zachowania i motywatorach (przesyłany PO wypełnieniu testów online)
 • Wsparcie w celu ustalenia konkretnego, mierzalnego celu, który osiągniesz dzięki Talent Insights®
 • Indywidualne spotkanie online (90 min/ 60 min) z Certyfikowanym trenerem Talent Insights®, na którym poznasz i omówisz swój preferowany styl zachowania oraz motywatory, Twoje unikalne talenty oraz potencjalne obszary do rozwoju
 • Wsparcie w przygotowaniu planu rozwoju, który pozwoli Ci osiągnąć Twój cel
 • Raport Talent Insights® w formie PDF

Rozpocznij badanie wraz z indywidualną konsultacją!

Standartowa cena pakietu:

580 zł

Nasza cena:

580 zł 500 zł

Trenerzy

Justyna Lichtarska

Talent Insights®

Został stworzony i zaprojektowany tak, by zwiększyć zrozumienie indywidualnych talentów i potencjalnych obszarów rozwoju. Raport dostarcza kluczowych informacji w dwóch obszarach:

 1. preferowanych stylów zachowania (DISC), które dają Ci szerszą wiedzę o sobie, a także o innych. Świadomość swoich stylów zachowania i umiejętne ich dostosowywanie zwiększy Twoją zdolność do skutecznego komunikowania się i współdziałania z ludźmi. Dzięki temu – przyczyni się sukcesu w Twojej pracy i życiu osobistym.
 2. motywatorów – czynników, które motywują Cię do działania i mogą mieć największy wpływ na wartości Twojego życia. Poznanie motywów, które kierują Twoim działaniem pomaga m. in. zrozumieć przyczyny potencjalnych konfliktów i bardziej świadomie podejmować decyzje.

Zrozumienie mocnych i słabych stron w obszarze stylów zachowania i motywatorów prowadzi do osobistego i zawodowego rozwoju oraz do podwyższenia poziomu satysfakcji w wielu sferach życia.

 

Talent Insights® to:

 • Dwa testy (DISC i Motywatory) – dostępne online w wybranym przez Ciebie języku, na bezpiecznej platformie
 • Jeden spersonalizowany raport uwzględniający Twoje unikalne talenty
 • Oparte na rzetelnych badaniach grupy porównawcze, dzięki którym zobaczysz siebie na tle innych

MindSonar jest narzędziem badającym systemy wartości ludzi, ich hierarchię wartości oraz style myślenia. To pierwsze narzędzie psychometryczne dokonujące pomiaru sposobu myślenia osób w konkretnych sytuacjach (kontekstach). Dlatego dostarcza niezbędną wiedzę wspierającą zmianę strategii mentalnych, zmianę zachowań, zmianę postaw.

Co zyskasz?

 • poznasz mechanizmy swoich działań
 • pozpoznasz wartości, którymi kierujesz się w życiu
 • rozpoznasz swoje nawyki zarówno te wspierające jak i te które blokują twój rozwój
 • będziesz wiedział jak twoje reakcje są pożądane w określonych sytuacja.
 • 2 konsultacje z Certyfikowanym Trenerem, przed i po badaniu

Co zawiera pakiet?

 • link dostępowy do testu – jest on przesyłany przez Trenera drogą mailową.
 • test (rozwiązywany zdalnie przez Internet – ok 15 min.),
 • indywidualne 2 konsultacje (przed i po badaniu) przez certyfikowanego trenera (on-line) z omówieniem w tym indywidualna analiza wyników w kontekście zawodowym lub indywidualnym (w zależności od ustaleń) – czas łączny ok.90 min.
 • Po zakończonym spotkaniu otrzymasz Raport również w wersji PDF oraz dodatkowe materiały.

Rozpocznij badanie wraz z indywidualną konsultacją!

Standartowa cena pakietu:

test – 280 zł
2 konsultacje – 300 zł

Nasza cena:

zamiast 580 zł 500 zł

Trenerzy

Jacek Czapski